czwartek, 09 maj 2024 13:24

Niecodzienne patrole na ulicach Poznania

Niecodzienne patrole w Poznaniu Niecodzienne patrole w Poznaniu fot: pixabay

W Poznaniu, na ulicy Półwiejskiej, miała miejsce nietypowa kontrola przeprowadzona przez Straż Miejską we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Kontrola ta skupiała się na przedsiębiorcach, którzy mogli naruszać przepisy dotyczące porządku publicznego i prawidłowego użytkowania pasa drogowego.

Czego się dowiesz:

  • Jakie były główne cele kontroli przeprowadzonej na ulicy Półwiejskiej w Poznaniu?
  • Ile mandatów nałożono na przedsiębiorców podczas kontroli na ulicy Półwiejskiej?
  • Jakie wykroczenia były najczęściej stwierdzane podczas kontroli w Poznaniu?
  • Co rzeczniczka ZDM w Poznaniu mówi o możliwości przeprowadzenia podobnych kontroli na innych ulicach miasta?
  • Jaki jest długoterminowy cel prowadzenia patroli na ulicach Poznania?

Intensyfikacja kontroli

Strażnik miejski wraz z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich dokonali kontroli przestrzegania przepisów przez lokalnych przedsiębiorców. Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa ZDM w Poznaniu, wyjaśniła, że głównym celem była poprawa porządku na wspólnych przestrzeniach oraz zapewnienie bezpiecznego poruszania się po chodnikach. Kontrola zakończyła się nałożeniem łącznie 21 mandatów na przedsiębiorców, którzy łamali przepisy, między innymi przez ustawianie reklam bez zgody zarządcy drogi czy magazynowanie towarów na chodnikach.

"Celem było uporządkowanie wspólnej przestrzeni, a także zapewnienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się po chodnikach." - Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa ZDM w Poznaniu

Typy wykroczeń

Wśród najczęściej stwierdzonych wykroczeń znajdowało się ustawianie potykaczy (reklam) bez odpowiednich zezwoleń, wystawianie towarów poza wyznaczone sklepowe przestrzenie oraz handel bezpośrednio na chodniku. Agata Kaniewska podkreśliła, że takie działania są niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych oraz porządku publicznego.

"Wśród uchybień można wymienić ustawianie potykaczy (reklam) bez zgody zarządcy drogi, wystawanie produktów i handel na chodniku zamiast w sklepie, czy też magazynowanie towaru na chodniku." - Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa ZDM w Poznaniu

Perspektywy przyszłych działań

Rzeczniczka ZDM w Poznaniu zasugerowała, że podobne patrole mogą się pojawić również na innych ulicach miasta w najbliższym czasie. W przeszłości kontrole te skupiały się na sprawdzaniu, czy dostawcy przestrzegają zasad postojów oraz czy nie dochodzi do nielegalnego parkowania w strefach płatnego parkowania. Celem tych działań jest długotrwała poprawa przestrzeni miejskiej oraz zwiększenie świadomości przedsiębiorców o obowiązujących przepisach.

"Nie jest wykluczone, że w najbliższych dniach takie patrole pojawią się na kolejnych poznańskich ulicach." - Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa ZDM w Poznaniu

Patrole te mają na celu nie tylko egzekwowanie przepisów, ale również edukację przedsiębiorców, co ma zapewnić długoterminowe korzyści dla wszystkich użytkowników miejskiej przestrzeni w Poznaniu.

źódło: Radio Zet

Wyświetlony 46 razy