wtorek, 25 czerwiec 2024 14:26

Jacek Jaśkowiak z absolutorium od Rady Miasta za zarządzanie Poznaniem

Prezydent Poznania z absolutorium Prezydent Poznania z absolutorium Zdjęcie redakcyjne

W Poznaniu, stolicy Wielkopolski, Rada Miasta udzieliła prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2023. Decyzja ta potwierdza zadowolenie radnych z zarządzania miastem oraz efektywne wykonanie budżetu.

Czego się dowiesz:

  • Co to jest absolutorium i kto je otrzymał w Poznaniu?
  • Jakie są główne osiągnięcia finansowe Poznania podczas prezydentury Jacka Jaśkowiaka?
  • Jakie inwestycje zostały zrealizowane w Poznaniu w dziedzinie oświaty i zdrowia?
  • W jaki sposób Poznań wspiera lokalną kulturę i sport?

Efektywne zarządzanie finansami

Podczas sesji Rady Miasta Poznania, prezydent Jacek Jaśkowiak przedstawił raport o stanie miasta, w którym podkreślił doskonałe wyniki ekonomiczne Poznania. Dzięki przemyślanej polityce finansowej, miasto uzyskało wysoki rating agencji Fitch, co świadczy o stabilności finansowej. Wydatki majątkowe miasta w roku 2023 zamknęły się kwotą 963 mln zł, z czego znaczna część przeznaczona została na komunikację zbiorową oraz modernizację infrastruktury drogowej.

"Raport o stanie miasta wskazuje, że możemy być dumni z poznańskiej przedsiębiorczości. Mamy najniższą stopę bezrobocia wśród największych polskich miast, a pod względem PKB per capita zajmujemy drugie miejsce po Warszawie. Nasza polityka w zakresie finansów jest odpowiedzialna, czego dowodzi rating agencji Fitch - i za to chciałbym Państwu podziękować. Dzięki mądrym decyzjom nie zadłużamy się nadmiernie, za to przeznaczamy pieniądze na inwestycje, które faktycznie służą poprawie jakości życia mieszkańców Poznania. Miasto jest w dobrym stanie, to także Państwa zasługa i nasza wspólna odpowiedzialność." - Jacek Jaśkowiak.

Inwestycje w oświatę i zdrowie

Poznań kontynuował rozbudowę infrastruktury oświatowej i zdrowotnej, przeznaczając miliony złotych na nowe placówki, modernizacje szkół oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla lokalnych szpitali. Działania te miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców i dostępu do kluczowych usług publicznych.

Zaangażowanie w kulturę i sport

Miasto nie zapomniało również o kulturze i sporcie, organizując liczne imprezy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Poznań aktywnie wspierał lokalne instytucje kultury i sportu, co przyczyniało się do rozwoju społeczności lokalnej i poprawy jakości życia mieszkańców.

Decyzja Rady Miasta Poznania o przyznaniu absolutorium Jackowi Jaśkowiakowi jest potwierdzeniem skutecznego zarządzania miastem, które przekłada się na rozwój gospodarczy i społeczny stolicy Wielkopolski. Przyznane absolutorium świadczy o uznaniu dla polityki prezydenta, która ma na celu długoterminowe inwestycje w rozwój Poznania.

źródło: poznan.pl

Wyświetlony 39 razy